Ηλεκτρονική
Βινέτα

Αντισταθμιστικά
Τέλη

Πάσο
διαδρομής

Τιμές ηλεκτρονικών βινιετών από 1 Ιανουαρίου 2023

Ε.Ι.Χ.αυτοκινήτου

Ρυμουλκούμενο/τροχόσπιτο

Έτος

Τρίμηνο

Μήνας

Εβδομάδα

Σαββατοκύριακο

87 λβ

48 λβ

27 λβ

13 λβ

9 λβ

TollPass APP
Quick access to all toll services

Easy purchase of electronic vignettes. Real-time route tracking for route pass. Fast top-up of prepaid contract balance. Reliable check and payment of violations.

Εμείς χρησιμοποιούμε "cookies"

"Cookies" μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με την χρήση των υπηρεσιών μας δέχεστε, ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε "cookies".

English