Полезни съвети

  • Регистрирането на ПРОФИЛ на сайта www.vinetki.bg ще улесни Вашата покупка на електронна винетка и ще Ви предостави достъп до допълнителни функционалности: проверка на валидност на закупената от Вас винетка, получаване на известия по и-мейл за изтичане срока на нейната валидност за Вашето моторно превозно средство, въвеждане и запазване на данните за няколко моторни превозни средства и последваща лесна покупка на нова електронна винетка само чрез въвеждане на нови дати на активация и срок на валидност, запазване на данните за Вашите покупки и др. За да се регистрирате, влезте в меню „Регистрирайте се“ на началната страница на сайта www.vinetki.bg.

  • Преди покупка внимателно прегледайте всички данни, които се изискват за активацията на електронна винетка: регистрационен номер на моторното превозно средство, държава на регистрация, категорията му, периода на валидност и желаната дата на активация. При тежкотоварни моторни превозни средства внимавайте при въвеждането на емисионния клас, който задължително се попълва за целите на покупка. Отговорността за неправилно въведени данни се поема изцяло от лицето, което закупува е-Винетката и при грешно въведени данни и активирана такава, заплатените суми не подлежат на възстановяване.

  • Считано от 01.01.2019г. се въвеждат цени на електронни винетки за ремаркета и каравани, теглени от леки и лекотоварни превозни средства Категория 3. Когато ППС от Категория 3 - леки автомобили е с прикачено ремарке/каравана, независимо от броя оси на ремаркето/караваната, собственикът или ползвателят на моторното превозно средство трябва да заплати допълнителна винетна такса за същата категория превозно средство с прикаченото ремарке, когато общата допустима техническа маса на композицията надвишава 3.5 тона.

  • При покупко-продажба на моторно превозно средство, регистрирано в Република България, с валидна електронна винетка и необходимост от смяна на регистрационният му номер (напр. моторното превозно средство има регистрация в град София, а новият собственик е с местожителство в град Варна и ще извърши нова регистрация, при която ще получи нов регистрационен номер на закупеното МПС), е необходимо да информирате Агенция „Пътна инфраструктура“ в срок до 3 (три) работни дни от сключване на договора за покупко-продажба на моторното превозно средство, за да бъде отразена промяната в електронната система за издадените винетки. В противен случай моторното превозно средство няма да има активна е-Винетка и Вие подлежите на санкция от контролните органи, ако го управлявате без валидна такава.

  • Винетните стикери със срок на валидност след 31.01.2019г., остават в сила до изтичане на валидността им. Конвертирането на стикер в електронна винетка не е задължително. При проверка е необходимо да представите валиден винетен стикер, коректно перфориран и залепен на челното стъкло. След изтичане на срока на валидност е необходимо да закупите електронна винетка.

  • Безплатна едногодишна винетка за един автомобил се полага на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, както и на лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Заявление за издаване на такава се подава в регионалните Дирекции „Социално подпомагане“, съгласно процедурата в Наредба №Н-19 от 02.12.2008г. Проверка за издадена безплатна електронна винетка можете да направите на страницата на Агенция за социално подпомагане: www.asp.government.bg/proverka-na-vinetka

Ние използваме "бисквитки"

"Бисквитките" ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на услугите ни приемате, че можем да използваме "бисквитки".

English