Цени

ВАЖНО!

Моля внимателно проверявайте въведените данни – регистрационен номер, държава на регистрация, категория на автомобила, емисионен клас и срок на валидност. При неправилно въведени данни и активирана електронна винетка, заплатените суми не подлежат на възстановяване.

Цени на винетните такси – електронни винетки - валидни за 2019г. за леки и лекотоварни автомобили до 3.5т общо тегло:

Категория 3

Пътни превозни средства предназначени за превоз на пътници, с не повече от 8 (осем) места за сядане, пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, и/или пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници и товари, вкл. с ремарке, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, както и пътните превозни средства от тази група с повишена проходимост.

Седмична Месечна Тримесечна Годишна Уикенд
15,00 лв. 30,00 лв. 54,00 лв. 97,00 лв. 10,00 лв.

*Считано от 01.01.2019г. се въвежда уикенд винетка с фиксирана валидност от петък 12:00 часа до неделя 23:59 часа.

Седмична 15,00 лв.
Месечна 30,00 лв.
Тримесечна 54,00 лв.
Годишна 97,00 лв.
Уикенд 10,00 лв.

*Считано от 01.01.2019г. се въвежда уикенд винетка с фиксирана валидност от петък 12:00 часа до неделя 23:59 часа.

ВАЖНО!
Считано от 01.01.2019г. се въвеждат цени на електронни винетки за ремаркета и каравани:

Когато пътно превозно средство от Категория 3 е с прикачено ремарке/каравана независимо от броя оси на на ремаркето/караваната, собственикът или ползвателят трябва да заплати допълнителна винетна такса за същата категория превозно средство с прикаченото ремарке, когато общата допустима техническа маса на компoзицията надвишава 3.5т.

Цени на винетните такси – електронни винетки - валидни за 2019г. за тежкотоварни автомобили с над 3.5т общо тегло:

Категория 1

Пътни превозни средства предназначени за превоз на товари, строителни машини, колесни трактори и други, с 2 (две) и повече оси, които имат техническа допустима максимална маса 12 (дванадесет) или повече тона;

Емисионен клас Дневна Седмична Месечна
EURO 0, I, II 23,00 лв. 87,00 лв. 174,00 лв.
EURO III, IV, V, EEV и по-висок 23,00 лв. 67,00 лв. 134,00 лв.
EURO 0, I, II EURO III, IV, V, EEV и по-висок
Дневна 23,00 лв. 23,00 лв.
Седмична 87,00 лв. 67,00 лв.
Месечна 174,00 лв. 134,00 лв.

Категория 2

Пътни превозни средства предназначени за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача (автобуси) и пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари с 2 (две) оси, и/или които имат технически допустима максимална маса, по-малка от 12 (дванадесет) тона;

Емисионен клас Дневна Седмична Месечна
EURO 0, I, II 23,00 лв. 53,00 лв. 105,00 лв.
EURO III, IV, V, EEV и по-висок 23,00 лв. 40,00 лв. 80,00 лв.
EURO 0, I, II EURO III, IV, V, EEV и по-висок
Дневна 23,00 лв. 23,00 лв.
Седмична 53,00 лв. 40,00 лв.
Месечна 105,00 лв. 80,00 лв.
ВАЖНО!

Тежкотоварните автомобили между > 3,5 тона и < 12 тона са задължени да закупят допълнителна електронна винетка от същата категория за прикаченото ремарке. Автобусите (с повече от 9 места, включително мястото на водача), са освободени от заплащане на допълнителна електронна винетка за ремарке.

Можете да закупите електронна винетка до 30 дни по-рано от началната ѝ дата на валидност.

Ние използваме "бисквитки"

"Бисквитките" ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на услугите ни приемате, че можем да използваме "бисквитки".

English