Цени

ВАЖНО!

Моля внимателно проверявайте въведените данни – регистрационен номер, държава на регистрация, категория на автомобила, емисионен клас и срок на валидност. При неправилно въведени данни и активирана еВинетка, заплатените суми не подлежат на възстановяване.

Цени на винетните такси – еВинетки - валидни за 2019г. за леки и лекотоварни автомобили до 3.5т общо тегло:

Категория 3

Пътни превозни средства предназначени за превоз на пътници, с не повече от 8 (осем) места за сядане, пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, и/или пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници и товари, вкл. с ремарке, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, както и пътните превозни средства от тази група с повишена проходимост.

Седмична Месечна Тримесечна Годишна Уикенд
15,00 лв. 30,00 лв. 54,00 лв. 97,00 лв. 10,00 лв.
Седмична 15,00 лв.
Месечна 30,00 лв.
Тримесечна 54,00 лв.
Годишна 97,00 лв.
Уикенд 10,00 лв.

ВАЖНО!
Считано от 01.01.2019г. се въвеждат цени на еВинетки за ремаркета и каравани:

Когато пътно превозно средство от Категория 3 е с прикачено ремарке/каравана независимо от броя оси на на ремаркето/караваната, собственикът или ползвателят трябва да заплати допълнителна винетна такса за същата категория превозно средство с прикаченото ремарке, когато общата допустима техническа маса на компoзицията надвишава 3.5т.

Цени на винетните такси – еВинетки - валидни за 2019г. за тежкотоварни автомобили с над 3.5т общо тегло:

Категория 1

Пътни превозни средства предназначени за превоз на товари, строителни машини, колесни трактори и други, с 2 (две) и повече оси, които имат техническа допустима максимална маса 12 (дванадесет) или повече тона;

Емисионен клас Дневна Седмична Месечна
EURO 0, I, II 23,00 лв. 87,00 лв. 174,00 лв.
EURO III, IV, V, EEV и по-висок 23,00 лв. 67,00 лв. 134,00 лв.
EURO 0, I, II EURO III, IV, V, EEV и по-висок
Дневна 23,00 лв. 23,00 лв.
Седмична 87,00 лв. 67,00 лв.
Месечна 174,00 лв. 134,00 лв.

Категория 2

Пътни превозни средства предназначени за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача (автобуси) и пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари с 2 (две) оси, и/или които имат технически допустима максимална маса, по-малка от 12 (дванадесет) тона;

Емисионен клас Дневна Седмична Месечна
EURO 0, I, II 23,00 лв. 53,00 лв. 105,00 лв.
EURO III, IV, V, EEV и по-висок 23,00 лв. 40,00 лв. 80,00 лв.
EURO 0, I, II EURO III, IV, V, EEV и по-висок
Дневна 23,00 лв. 23,00 лв.
Седмична 53,00 лв. 40,00 лв.
Месечна 105,00 лв. 80,00 лв.
ВАЖНО!

Автомобилите от Категория 1 и Категория 2 закупуват еВинетки с максимален срок на валиност до 15.08.2019г. След този период се въвежда заплащане на такси за изминато разстояние-тол такси и еВинетка за тези категории автомобили не се прилага.

Можете да закупите еВинетка до 30 дни от началната ѝ дата на валидност.

Ние използваме "бисквитки"

"Бисквитките" ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на услугите ни приемате, че можем да използваме "бисквитки".

English