Korisni saveti

  • Registracija NALOGA na sajtu www.vinetki.bg će Vam olakšati kupovinu elektronske vinjete i omogućiće Vam pristup dodatnim funkcionalnostima: provera važenja Vaše vinjete, primanje obaveštenja preko e-pošte o isteku važenja vinjete Vašeg vozila, unos i čuvanje podataka o više vozila i posledično olakšana kupovina nove elektronske vinjete jednostavnim unosom novog datuma aktivacije i perioda važenja, čuvanje podataka o Vašim kupovinama itd. Da biste se registrovali, uđite u meni „Registracija“ na početnoj strani sajta www.vinetki.bg.
  • Pre kupovine pažljivo pregledajte sve podatke potrebne za aktivaciju elektronske vinjete: registarsku oznaku vozila, zemlju registracije, kategoriju vozila, period važenja i željeni datum aktivacije. Za teretna motorna vozila, budite oprezni prilikom unosa emisione klase koja se obavezno mora popuniti za potrebe kupovine. Odgovornost za neispravno unesene podatke u potpunosti preuzima lice koje kupuje e-Vinjetu, u slučaju pogrešno unesenih podataka i aktivacije vinjete, uplaćeni iznosi se ne vraćaju.
  • Od 01.01.2019. godine uvešće se cene elektronskih vinjeta za prikolice i kapm prikolice priključene na putnička i laka teretna vozila Kategorije 3. Kada je na vozilo Kategorije 3 – putničko vozilo priključena prikolica/kamp prikolica, bez obzira na broj osovina prikolice/kamp prikolice, vlasnik ili korisnik je dužan da plati dodatnu vinjetu za istu kategoriju vozila sa priključnim vozilom, ukoliko ukupna najveća dozvoljena masa skupa vozila prelazi 3,5 tone.

  • U slučaju kupoprodaje motornog vozila registrovanog u Republici Bugarskoj sa valjanom elektronskom vinjetom i potrebe za promenom registarske oznake (npr. motorno vozilo je registrirano u Sofiji, a novi vlasnik ima prebivalište u Varni pa će izvršiti ponovnu registraciju, nakon koje će dobiti novu registarsku oznaku kupljenog motornog vozila), potrebno je obavestiti Agenciju za putnu infrastrukturu u periodu od 3 (tri) radna dana od zaključenja ugovora o kupoprodaji motornog vozila, da bi bila registrovana promena u elektronskom sistemu izdatih vinjeta. U suprotnom, vozilo neće imati aktivnu e-Vinjetu i Vi ćete biti podložni sankcijama od strane kontrolnih organa, ako vozite bez valjane vinjete.
  • Vinjete u obliku nalepnice sa datumom važenja nakon 31.01.2019. ostaju na snazi do isteka perioda važenja. Konvertovanje vinjete u obliku nalepnice u elektronsku vinjetu nije obavezno. Prilikom kontrole potrebno je predočiti valjanu nalepnicu koja je ispravno perforirana i nalepljena na vetrobranskom staklu. Nakon isteka perioda važenja morate kupiti elektronsku vinjetu.

  • Od 13. februara 2024. godine, a prema izmenama i dopunama Zakona o putevima, svi kampisti kategorije M1, bez obzira na ukupnu tehnički dozvoljenu maksimalnu masu, plaćaće elektronsku vinjetu.

TollPass APP
Quick access to all toll services

Easy purchase of electronic vignettes. Real-time route tracking for route pass. Fast top-up of prepaid contract balance. Reliable check and payment of violations.

Mi koristimo "kolačiće"

"Kolačići" nam pomažu u pružanju naših usluga. Korišćenjem naših usluga slažete se da možemo koristiti "kolačiće".

English