Διόρθωση λανθασμένων χρονογραφημάτων – υπό ποιες συνθήκες και πώς γίνεται;

Διόρθωση λανθασμένων χρονογραφημάτων – υπό ποιες συνθήκες και πώς γίνεται;

Δημιουργός: Vinetki.bg

Η διόρθωση λανθασμένα δηλωθέντων δεδομένων κατά την αγορά ηλεκτρονικού βινιέτας είναι δυνατή, μόνο εάν στη Βουλγαρία δεν υπάρχει εγγεγραμμένο οδικό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας που να είναι πανομοιότυπος με αυτόν που αναφέρθηκε αρχικά.

Υπό αυτήν την προϋπόθεση, μπορεί να γίνει διόρθωση, εάν εισαχθεί λανθασμένος αριθμός κυκλοφορίας κατά την αγορά, η χώρα ταξινόμησης ή η κατηγορία του οχήματος είναι λάθος (για παράδειγμα, αντί για ελαφρύ όχημα υποδεικνύεται ρυμουλκούμενο ή αντίστροφα ).

Για να ολοκληρωθεί η διόρθωση είναι απαραίτητο ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης του οχήματος να υποβάλει αίτηση αλλαγής εσφαλμένα δηλωθέντων στοιχείων στο BGTOLL. Ο αιτών πρέπει να προσκομίσει: πιστοποιητικό κυκλοφορίας οχήματος· απόδειξη για την πληρωμένη ηλεκτρονική βινιέτα. πληρεξούσιο σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του οχήματος. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στον Οργανισμό Οδικών Υποδομών, Εθνική Διαχείριση Διοδίων στη διεύθυνση: Σόφια, 86 Nikola Petkov Blvd., στις 27 Περιφερειακές Διοικήσεις Οδοποιίας ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@bgtoll.bg.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού βινιέτας, την ευθύνη για την παροχή σωστών πληροφοριών φέρει ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης του οχήματος. Σε περίπτωση λανθασμένα δηλωθέντων στοιχείων, θεωρείται ότι δεν έχει καταβληθεί το οφειλόμενο τέλος βινιέτας για το συγκεκριμένο οδικό όχημα (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του διατάγματος για τους όρους, τη σειρά και τους κανόνες κατασκευής και λειτουργίας ενός μικτού συστήματος χρέωσης των διαφόρων κατηγοριών οδικών οχημάτων με βάση το χρόνο και την απόσταση που διανύθηκε) που μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις.

Για να αποφύγετε λάθη κατά την αγορά βινιετών, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η καταχώριση του αριθμού εγγραφής μπορεί να είναι και στα κυριλλικά και στα λατινικά, αλλά πρέπει να αντιστοιχεί στα σύμβολα στον ίδιο τον αριθμό εγγραφής. Εισάγονται μόνο γράμματα και αριθμοί. Τα σύμβολα 0 (μηδέν) και Ο (γράμμα Ο) δεν είναι εναλλάξιμα. Εάν ο αριθμός εγγραφής περιέχει παύλα, τελεία ή κενό, δεν εισάγονται. Παρά την ίδια τιμή, η κατηγορία του οχήματος είναι απαραίτητη για τον έλεγχο των πληρωμένων τελών κυκλοφορίας, ο οποίος εκτελείται από σταθερές και κινητές κάμερες.

Ελέγχετε πάντα τα καταχωρημένα δεδομένα πριν από την πληρωμή.

  • 30-05-2023

Κάθε χρήστης που αγόρασε ένα ηλεκτρονικό βινιέτα από τις φυσικές τοποθεσίες του συνεργαζόμενου δικτύου της "Intelligent Traffic Systems" AD μπορεί πλέον να παρέχει ένα email και να λαμβάνει ειδοποιήσεις σχετικά με την εγκυρότητα του χρονογραφήματος

  • 06-10-2022

Το ετήσιο χρονογράφημα γίνεται 87 λέβα, αντί για 97 λέβα. Η έκπτωση 10% ισχύει για όλους τους τύπους ηλεκτρονικών βινιετών - για χρονογράφημα Σαββατοκύριακου - 9 λέβα, για εβδομαδιαία βινιέτα - 13 λέβα, για μηνιαία βινιέτα - 27 λέβα και για μια τριμηνιαία βινιέτα - 48 BGN

TollPass APP
Quick access to all toll services

Easy purchase of electronic vignettes. Real-time route tracking for route pass. Fast top-up of prepaid contract balance. Reliable check and payment of violations.

Εμείς χρησιμοποιούμε "cookies"

"Cookies" μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με την χρήση των υπηρεσιών μας δέχεστε, ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε "cookies".

English