Исправљање погрешних вињета – под којим условима и како се то ради?

Исправљање погрешних вињета – под којим условима и како се то ради?

Autor: Vinetki.bg

Исправка нетачно декларисаних података приликом куповине електронске вињете је могућа само ако у Бугарској не постоји регистровано друмско возило са регистарским бројем који је идентичан првобитно наведеним.

Под овим условом може се извршити исправка, ако је при куповини унесен погрешан регистарски број, погрешна земља регистрације или категорија возила (на пример, уместо лаког возила је назначена приколица или обрнуто ).

Да би исправка била завршена потребно је да власник или корисник возила БГТОЛЛ-у поднесе пријаву за промену погрешно пријављених података. Подносилац захтева мора приложити: потврду о регистрацији возила; рачун за плаћену електронску вињету; пуномоћје у случају да пријаву не подноси власник возила. Пријаве се подносе Агенцији за путну инфраструктуру, Национална управа за наплату путарине на адресу: Софија, Бул. Никола Петков 86, у Регионалној управи за путеве 27 или на е-маил адресу: info@bgtoll.bg

Према прописима, приликом куповине електронске вињете, одговорност за давање тачних података сноси власник или корисник возила. У случају нетачно пријављених података, сматра се да за одређено друмско возило није плаћена доспела вињета (према чл. 5. ст. 3. Правилника о условима, реду и правилима за изградњу и функционисање). мешовитог система за наплату различитих категорија друмских возила на основу времена и пређеног пута) што може довести до казни.

Да не би дошло до грешака при куповини вињета, треба знати да упис матичног броја може бити и ћирилицом и латиницом, али мора одговарати симболима у самом матичном броју. Уписују се само слова и бројеви. Симболи 0 (нула) и О (слово О) нису заменљиви. Ако регистарски број садржи цртицу, тачку или размак, они се не уносе. И поред исте цене, категорија возила је од суштинског значаја за контролу плаћене путарине коју обављају стационарне и мобилне камере.

Увек проверите унете податке пре плаћања.

  • 30-05-2023

Svaki korisnik koji je kupio elektronsku vinjetu sa fizičkih sajtova partnerske mreže „Inteligentnih saobraćajnih sistema“ AD sada može da dostavi mejl i dobije obaveštenja o validnosti vinjete.

  • 06-10-2022

Годишња вињета постаје 87, уместо 97 лева. Попуст од 10% важи за све врсте електронских вињета - за викенд вињету - 9 лева, за недељну вињету - 13 лева, за месечну вињету - 27 лева и за тромесечна вињета - 48 лв

TollPass APP
Quick access to all toll services

Easy purchase of electronic vignettes. Real-time route tracking for route pass. Fast top-up of prepaid contract balance. Reliable check and payment of violations.

Mi koristimo "kolačiće"

"Kolačići" nam pomažu u pružanju naših usluga. Korišćenjem naših usluga slažete se da možemo koristiti "kolačiće".

English