Коригиране на сгрешени винетки – при какви условия и как става?

Коригиране на сгрешени винетки – при какви условия и как става?

Автор: Vinetki.bg

Коригирането на грешно декларирани данни при покупка на електронна винетка е възможно, само ако в България няма регистрирано пътно-превозно средство с регистрационен номер, който е идентичен на първоначално попълнения.

При това условие поправка може да се направи, ако при покупката е въведен неверен регистрационен номер, сгрешена е държавата на регистрация или категорията на превозното средство (например посочено е ремарке, вместо лека кола или обратното).

За да бъде извършена корекцията, е необходимо собственикът или ползвателят на автомобила да подаде заявление за промяна на грешно декларирани данни към БГТОЛ. Заявителят трябва да представи: свидетелство за регистрация на ППС; разписка за платената електронна винетка; пълномощно, в случай че заявлението не се подава от собственика на превозното средство. Заявленията се подават до Агенция „Пътна инфраструктура“, Национално тол управление на адрес: град София, бул. „Никола Петков“ № 86, в 27-те Областни пътни управления или на електронен  адрес: info@bgtoll.bg.

Според нормативите при купуването на електронна винетка отговорността за попълване на коректна информация е на собственика или ползвателя на автомобила. В случай на неправилно декларирани данни се счита, че за пътното превозно средство не е платена дължимата винетна такса (съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние), което може да доведе до санкции.

За да се избегнат грешки при покупка на винетки, трябва да знаете, че вписването на регистрационния номер може да бъде както на кирилица, така и на латиница, но трябва да съответства на символите в самия регистрационен номер. Въвеждат се само букви и цифри. Символите 0 (нула) и О (буква О) не са взаимнозаменяеми. В случай че регистрационният номер съдържа тире, точка или интервал, те не се въвеждат. Независимо от еднаквата цена, категорията на автомобила е от съществено значение за контрола за платени пътни такси, който се извършва от стационарни и мобилни камери.

Винаги проверявайте въведените данни, преди заплащане.

TollPass APP
Бърз достъп до всички пътни такси и тол услуги


Лесна покупка на електронни винетки. Проследяване в реално време на избрания маршрут. Бързо зареждане на баланс по договор. Проверка и плащане на нарушения.

Ние използваме "бисквитки"

"Бисквитките" ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на услугите ни приемате, че можем да използваме "бисквитки"

English