Οι φόροι στα διόδια υπόκεινται σε δημόσια συζήτηση

Οι φόροι στα διόδια υπόκεινται σε δημόσια συζήτηση

Δημιουργός: Shutterstock

  • Sμερικοί από τους δρόμους προγραμματίζεται να παραμείνουν δωρεάν για βαρέα φορτηγά οχήματα</li >
  • Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για εγχώριες προμήθειες παραμένουν με διόδια πολλές φορές χαμηλότερα από τα άλλα ευρωπαϊκά συστήματα διοδίων

Η εντατικοποίηση των εμπορικών σχέσεων εντός της ΕΕ και των κύριων εμπορικών εταίρων της είχε ως αποτέλεσμα σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας από και μέσω του εδάφους της Βουλγαρίας. Το κόστος συντήρησης και η ανάγκη εκσυγχρονισμού της οδικής υποδομής αυξάνονται συνεχώς. Όλα αυτά, καθώς και η αυξημένη ζήτηση των χρηστών του εθνικού οδικού δικτύου για την ποιότητα και την ασφάλειά του, απαιτούν την απόφαση του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) να αλλάξει το μοντέλο χρηματοδότησης.

Το πιο δίκαιο διεθνώς αποδεκτό μοντέλο για τον επιμερισμό του βάρους του κόστους συντήρησης του οδικού δικτύου είναι η πληρωμή φόρων διοδίων. Βασίζεται στην αρχή «ποιος βλάπτει, ρυπαίνει και χρησιμοποιεί περισσότερο - πληρώνει περισσότερο». Ακολουθώντας αυτούς τους κανόνες και το μοντέλο, η εισαγωγή του συστήματος διοδίων στη Βουλγαρία είναι μια επείγουσα μεταρρύθμιση. Θα παρέχει μια μακροπρόθεσμη λύση για τη δίκαιη χρηματοδότηση της συντήρησης, κατασκευής και βελτίωσης της οδικής υποδομής στη Βουλγαρία.

Το εύρος των δρόμων με διόδια στη Βουλγαρία έχει προγραμματιστεί να περιλαμβάνει 10.800 km από 20.000 km εθνικό οδικό δίκτυο. Αυτοί είναι αυτοκινητόδρομοι, δρόμοι πρώτης κατηγορίας και ορισμένοι δρόμοι δεύτερης και τρίτης κατηγορίας σε καλή κατάσταση.

Το MRDPW προβλέπει ότι σχεδόν 30.000 km δρόμων θα είναι δωρεάν για βαρέα φορτηγά οχήματα - 10.000 km του εθνικού οδικού δικτύου και 20.000 km των δημοτικών οδών.

Η Παγκόσμια Τράπεζα (ο σύμβουλος για το έργο του βουλγαρικού συστήματος διοδίων) προτείνει ότι οι φόροι στα διόδια στη Βουλγαρία θα είναι γύρω και κάτω από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Θα είναι στο χαμηλό εύρος για τα βαρέα οχήματα από 3,5 έως 12 τόνους και στο μέσο εύρος για τα βαρέα οχήματα άνω των 12 τόνων. Θα εφαρμοστεί σχετικά χαμηλός συντελεστής για τα λεωφορεία και τα αναμενόμενα έσοδα από αυτά θα είναι συγκρίσιμα με τα τέλη βινιέτας.

Ως δευτερεύον αποτέλεσμα της εισαγωγής του συστήματος διοδίων, αναμένεται αύξηση της αποτελεσματικότητας των μεταφορών και βελτίωση των χαρακτηριστικών εκπομπών των οχημάτων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και τα προτεινόμενα τιμολόγια, η εισαγωγή του συστήματος διοδίων θα πρέπει να έχει ελάχιστη επίδραση στις τιμές των βασικών εμπορευμάτων. Μελέτες σε άλλα συστήματα διοδίων μετά την εισαγωγή τους δείχνουν πραγματική αύξηση μόλις 0,15%.

Οι προτεινόμενες τιμές διοδίων θα συζητηθούν σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και σε διάλογο με εταιρείες μεταφορών, καλύπτοντας όλες τις απόψεις, τις βασικές παραμέτρους και τον αντίκτυπο που θα έχουν.

  • 20-09-2021

Η οδήγηση σε όλη την Ευρώπη γίνεται ευκολότερη με το TollPass EETS. Αντί να χρησιμοποιείτε πολλές διαφορετικές συσκευές, μπορείτε να πληρώνετε αυτόματα φόρους διοδίων σε 11 χώρες με το TollPass EUROBOX

  • 20-05-2021

Για κάθε ενεργό βινιέτα, ανεξάρτητα από το πού αγοράστηκε αρχικά, η εφαρμογή TollPass θα μπορούσε να στείλει μια υπενθύμιση της ισχύος της που λήγει στην οθόνη του έξυπνου τηλεφώνου

  • 01-03-2021

Το TollPass είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα του κλάδου των μεταφορών και παρέχει όχι μόνο πληρωμή όλων των τύπων τελών κυκλοφορίας, αλλά και πλήρη αναφορά για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται, αρχεία και άλλα εργαλεία που διευκολύνουν τους οδικούς μεταφορείς

  • 18-10-2019

Η On-Board Unit TollPass (TollPass OBU) είναι μια λύση για τις εταιρείες του κλάδου των μεταφορών που προμηθεύουν ή μεταφέρουν επιβάτες σε καθημερινή βάση. Η On-Board Unit, μαζί με την πλατφόρμα καταχώρισης και παρακολούθησης διοδίωνTollPass.bg παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση διοδίων.

TollPass APP
Quick access to all toll services

Easy purchase of electronic vignettes. Real-time route tracking for route pass. Fast top-up of prepaid contract balance. Reliable check and payment of violations.

Εμείς χρησιμοποιούμε "cookies"

"Cookies" μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με την χρήση των υπηρεσιών μας δέχεστε, ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε "cookies".

English