Kako se plaća putarina

Kako se plaća putarina

Autor: Vinetki.bg

Vozila čija je ukupna tehnički dozvoljena najveća masa veća od 3,5 tone koja koriste plaćenu putnu mrežu plaćaće putarinu. Korisnici mogu da putuju na plaćenim putevima koristeći sledeće opcije za obračun naplate putarine:

 

Ugrađena jedinica

Ova opcija je pogodna za redovno ili često korišćenje plaćene putne mreže.

Vlasnik ili korisnik vozila moraće da potpiše ugovor sa ITS AD, kompanijom registrovanom kao nacionalni pružalac usluga (NSP) za elektronsku naplatu putarine, kako bi nabavio i instalirao svoju jedinicu u vozilu.

Ugrađenu jedinicu će obezbediti ITS AD i ona mora biti ugrađena u vozilo.

Pomoću ugrađene jedinice, prenos podataka će se odvijati u realnom vremenu. Tehnologija izveštavanja je zasnovana na GNSS-u (Globalni navigacioni satelitski sistem).

 

Propusnica za rutu

Propusnica za rutu daje pravo jednom vozilu da pređe jednu udaljenost između dve tačke na unapred određenoj ruti. Takođe je moguće uneti međutačke. Valjanost propusnice za rutu se automatski izračunava u zavisnosti od dužine puta kojim se treba preći i broja odabranih međutačaka.

Prolaznica je pogodna za povremena ili jednokratna putovanja na plaćenoj putnoj mreži.

Takođe je obavezan način plaćanja za korisnike koji nemaju ugovor sa nacionalnim dobavljačem usluga (NSP) za jedinicu u vozilu.

  • 20-05-2021

Za svaku aktivnu vinjetu, bez obzira na to gde je prvobitno kupljena, aplikacija TollPass može poslati podsetnik o njenom isteku na ekranu pametnog telefona

  • 01-03-2021

TollPass je onlajn platforma transportne industrije i omogućava ne samo plaćanje svih vrsta putnih taksi, već i potpuno izveštavanje o korišćenim uslugama, evidencijama i drugim alatima, koji olakšavaju prevoznike

  • 18-10-2019

TollPass On-Board jedinica (TollPass OBU) je rešenje za kompanije u transportnoj industriji koje svakodnevno snabdevaju ili prevoze putnike. On-Board jedinica, zajedno sa platformom za registraciju i praćenje putarine TollPass.bg pruža kompletno rešenje za naplatu putarine.

TollPass APP
Quick access to all toll services

Easy purchase of electronic vignettes. Real-time route tracking for route pass. Fast top-up of prepaid contract balance. Reliable check and payment of violations.

Mi koristimo "kolačiće"

"Kolačići" nam pomažu u pružanju naših usluga. Korišćenjem naših usluga slažete se da možemo koristiti "kolačiće".

English