Тол тарифите са предмет на обществено обсъждане

Тол тарифите са предмет на обществено обсъждане

Автор: Shutterstock

  • Предвижда се някои от пътищата да останат безплатни за тежкотоварните превозни средства
  • Превозните средства, използвани за местни доставки, остават с пъти по-ниска тол такса спрямо други европейски тол системи

Задълбочаването на търговските взаимоотношения, в рамките на ЕС и с нейните основни търговски партньори, доведе до сериозно увеличение на трафика от и през територията на България. Разходите за поддръжка и необходимостта от осъвременяване на пътната инфраструктура непрекъснато се увеличават. Всичко това, както и завишените изисквания на ползвателите на републиканската пътна мрежа към качеството и безопасността ѝ, изисква решението на МРРБ за промяна на модела на финансиране.

Световно признатият най-справедлив модел за разпределяне на тежестта на разходите за поддръжка на пътната мрежа е тол таксуването. Принципът, на който е базиран той, е „който руши, замърсява и ползва повече - плаща повече”. Спазвайки тези правила и модел, въвеждането на тол системата в България е належаща реформа. Тя ще осигури дългосрочно решение за справедливо финансиране на поддръжката, изграждането и подобряването на пътната инфраструктура у нас.

Планира се обхватът на таксуваните пътища в България да включва 10 800 км от общо 20 000 км републиканска пътна мрежа. Това са магистрали, първокласни пътища, а също и някои второкласни и третокласни пътища в добро състояние.

МРРБ предвижда почти 30 000 км от пътищата да останат безплатни за тежкотоварните превозни средства. Това са 10 000 км от републиканската пътна мрежа и 20 000 км от общинските пътища.

Световната банка (консултант по проекта за изграждане на системата) предлага цените на тол таксите в България да са около и под средните за Европа. Те ще са ниски за тежкотоварните автомобили от 3,5т. и 12т. и средни за тези над 12т. За автобусите е предвидена сравнително ниска тарифа, като очакваните приходи от тях ще са същите като от досегашната винетна такса.

Като вторичен ефект от въвеждането на тол системата може да се очаква повишаване на ефективността на превозите и подобряване на емисионните характеристики на ППС.

Според разчетите на Световната банка и предложените тарифи, въвеждането на тол системата би могла да повлияе минимално върху цените на основните продукти. Изследванията върху други тол системи след въвеждането им показват реално увеличение от само 0.15%.

Предложените тарифи за тол таксуването ще бъдат обсъдени на експертно ниво и в диалог с превозвачите, като ще бъдат обхванати всички гледни точки, ключови параметри и влиянието, което те ще окажат.

TollPass APP
Бърз достъп до всички пътни такси и тол услуги


Лесна покупка на електронни винетки. Проследяване в реално време на избрания маршрут. Бързо зареждане на баланс по договор. Проверка и плащане на нарушения.

Ние използваме "бисквитки"

"Бисквитките" ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на услугите ни приемате, че можем да използваме "бисквитки"

English